Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Sběr a využití osobních údajů

Kampol sbírá pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a realizaci objednávek naší firmou. Tyto údaje mohou zahrnovat, mimo jiné, jméno a příjmení zákazníka, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje týkající se objednávky a preference zákazníka.

Osobní údaje jsou využívány pro následující účely: 
– Realizace objednávek a dodání zboží zákazníkovi.
– Odpovědi na dotazy a komunikace se zákazníkem. 
– Zajištění vysoké kvality zákaznického servisu. 
– Personalizace a zlepšení našich služeb.

2. Poskytování osobních údajů

Kampol může poskytnout osobní údaje zákazníků pouze za účelem realizace objednávek a poskytování služeb, které jsou nezbytné pro naši činnost. Příklady takových subjektů mohou zahrnovat kurýrní společnosti, poskytovatele platebních služeb, tedy subjekty, které nám pomáhají s realizací objednávek a dodávkou zboží.

Kampol zaručuje, že osobní údaje zákazníků nebudou prodávány, pronajímány ani poskytovány třetím stranám pro marketingové účely bez výslovného souhlasu zákazníka.

3. Ochrana osobních údajů

Kampol přijímá všechna nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, neoprávněným přístupem, odhalením, modifikací nebo zničením. Používáme vhodná IT zabezpieczenia, jako jsou firewally a šifrování dat, k ochraně údajů našich zákazníků.

4. Práva zákazníků

Každý zákazník má právo požadovat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování, smazání nebo přenos dat. Zákazník má také právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů. Aby využil těchto práv, může se zákazník obrátit na nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

5. Změny v ochraně osobních údajů

Kampol si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto Ochranu osobních údajů.